best about us provided here are crafted following the original ones. Dopieralska Urbanik - Radcowie Prawni - Kraków
proti - to be online
OFERTA
Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych
Świadczymy pomoc prawną na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów przed Sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także organami administracji publicznej.
Oferujemy pomoc w sprawach z szeroko pojętego prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy.
Przygotowujemy umowy i udzielamy porad prawnych. Świadczymy stałą obsługę podmiotów gospodarczych.
OD WIELU LAT SPECJALIZUJEMY SIĘ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIA.
Klientów reprezentujemy w toku postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń oraz w toku postępowania sądowego. Oceniamy roszczenia, zgłaszamy szkodę, gromadzimy materiał dowodowy, prowadzimy negocjacje ugodowe, pomagamy w podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy do Sądu. Zapewniamy współpracę ze specjalistami z zakresu wyceny wartości mienia oraz medycyny.
Jesteśmy otwarci na współpracę z Zakładami Ubezpieczeń zapewniając kompleksową obsługę w procesach sądowych. Wpisujemy nasze działania w kulturę organizacyjną Klienta.
Wynagrodzenie ustalane jest w sposób indywidualny i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy.
Możliwe formy wynagrodzenia to stawka godzinowa, globalne wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy z możliwością uwzględnienia success fee, ryczałt.
Dla Klientów indywidualnych oferujemy wstępne rozpoznanie sprawy i jej wycenę bez konieczności ponoszenia kosztów – Klient uiszcza wynagrodzenie jeśli zdecyduje się na zlecenie sprawy.