proti - to be online
ZESPÓŁ

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską przygotowała w Katedrze Prawa Rzymskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Sondla. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców w Krakowie w 1998 roku.

 

Indywidualną praktykę prawniczą prowadzi od 2001r. W jej ramach obsługuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.

 

Od początku związana z branżą ubezpieczeniową. Zawodową karierę rozpoczynała w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w Warszawie będąc zatrudnioną w charakterze radcy prawnego.

 

e-mail:monika.dopieralska@krpmd.pl

PONADTO WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:
radca prawny Kamil Banasik
radca prawny Jakub Ligara
radca prawny Kamil Szpyt
radca prawny Dorota Rządzka-Urbanik