cheap click this site for many years.great site has become more popular brand. Dopieralska Urbanik - Radcowie Prawni - Kraków
proti - to be online
O NAS
Łączymy doświadczenie z aktualną wiedzą zapewniając kompleksowe rozwiązanie problemu.
Na co dzień współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin prawa. Zawsze zwracamy uwagę na zagadnienia, które mogą pojawić się w toku prowadzenia sprawy, a których Klient może nie uświadamiać sobie przychodząc z konkretnym problemem. Każdy traktowany jest w sposób indywidualny, a jego sprawa rozpatrywana pod kątem ewentualnych szans i zagrożeń.
Na chwilę obecną prowadzimy prawie tysiąc spraw sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu ponad 50.000.000,00 zł.
Zwracamy uwagę, iż jako radcowie prawni jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnej staranności w prowadzeniu powierzonych nam spraw.
Przekazywane nam informacje objęte są tajemnicą zawodową gwarantowaną ustawą o radcach prawnych oraz kodeksem etyki radcy prawnego. Poczucie pewności Klientów wzmacnia obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którym jesteśmy objęci należąc do samorządu radcowskiego.